About

blogspot
ASAFAL ZINDAGI KA PANA HARU blockquote>

Monday, July 30, 2012

जसलाई मुटु को अंश.. ठानेकी ..थिए उसैले आज घात
गर्यो
जसलाई संसार आफ्नो मानेकी थिए उसैले आज साथ
छोड्यो
सायद मेरो माया बडी भयो तेसै को उसलाई मात
चड्यो
Reactions:

0 comments:

Post a Comment